Arbeidsprosess

Arbeidsprosessen starter alltid med befaring og utredning av kundens behov. Disse behovene klargjøres som oftest gjennom en behovsanalyse.

Når prosjektets mål og kundens ønsker er klare, bestemmes budsjett og tidsbruk. Priser fra en eventuell tredjepart hentes inn.

Interiørkonsulenten jobber så videre med design og uttrykk og generell plan for utførelse av prosjektet. Arbeidet bli så presentert for kunden i muntlig og skriftlig format.